EthiopiŽ
Donatiebijeenkomst
EthiopiŽ
EthiopiŽ
EthiopiŽ
GeorgiŽ
Nederland
Rotterdam
Donatiebijeenkomst
Jongeren voor Georië
Zrunva Georië
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ÔĽŅWelkom op de website van Drieluik Maatschappelijk Actief (DMA).
Op deze website vindt u informatie over onze doelstelling, manier van werken en de activiteiten.

logo De stichting dient uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Dit komt ook tot uitdrukking in ons logo.
De drie hoofdelementen vertegenwoordigen hierbij de drie invalshoeken:

Blauw staat voor de sociaal maatschappelijke visie,
-> kleur van de atmosfeer: wereldomspannend en leven gevend;
Terra staat voor de landen waar wij projectactiviteiten hebben namelijk Ethiopi√ę en Georgi√ę,
-> kleur van de aardbodem: basis van de ontwikkeling van activiteiten;
Groen staat voor de methodiek,
-> kleur van de natuur: respectvolle, duurzame en ecologische aanpak.

"Mensenrechten vorm geven, armoede bestrijden en zelfredzaamheid stimuleren‚ÄĚ
Dit is kort samengevat wat onze vrijwilligersorganisatie nastreeft. DMA beoogt het terugdringen van extreme armoede via duurzame initiatieven en het stimuleren van zelfredzaamheid, capaciteitsopbouw en onderlinge maatschappelijke betrokkenheid tussen mensen als een onmisbare schakel in de sociale cohesie van onze multiculturele samenleving.

We leven in een wereld waarin armoede en sociale uitsluiting door velen niet (h)erkend worden terwijl miljarden mensen in diepe armoede leven.
DMA beoogt een bijdrage leveren aan het onder de aandacht brengen van knelsituaties op dit gebeid en wil kwetsbare kansarme groepen ondersteunen in de verbetering van hun leefomstandigheden en het ontwikkelen van initiatieven voor een duurzaam bestaan zoals bedoeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

logo wilde ganzen "Sponsering door Wilde Ganzen‚ÄĚ
Wilde ganzen steunt onze actie voor een gezondheidscentrum in Debre Markos. Voor meer info zie nieuwsbrief 15-pdf